top of page

Over de stichting

Wij zijn Emilie Mandersloot en Debby Gillet. Wij hebben in ons leven een of meerdere suikerkatten mogen verzorgen, of doen dat nog steeds. Wij zijn geen dierenarts, maar willen suikerkatten in een positief daglicht stellen en eigenaren ondersteunen bij het thuis verzorgen van een kat met suikerziekte, zodat deze kat gewoon lekker bij zijn eigen baasje thuis kan blijven. En dat er, alleen als het echt niet kan, een ander plekje voor de kat gezocht wordt. Het liefst bij een nieuw baasje, maar eventueel voor tijdelijke opvang bij een stichting. 

Bij ons werk worden wij ondersteund door de endocrinologen van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht.

Per 1 januari 2024 gaat Stichting Suikerkattenpunt samen met Stichting Beertje en verhuist de informatie op deze website naar een eigen plekje op de website van Stichting Beertje. Meer nieuws volgt gauw!

ANBI
Suikerkattenpunt is door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat een donatie aan Suikerkattenpunt aftrekbaar is van de belasting. Ons fiscaal nummer is 860499510.

Wie doet wat?

Het bestuur van Stichting Suikerkattenpunt bestaat uit:

Voorzitter: Vacature

Secretaris: Debby Gillet

Penningmeester: Paul Blok

 

Dagelijkse leiding: Emilie Mandersloot (beheerder) en Debby Gillet.

Beloningsbeleid

Het bestuur krijgt voor haar werkzaamheden geen beloning. Gedurende de beleidsperiode (2019-2023) zien de bestuurders af van vacatiegeld. Wel kunnen kosten die gemaakt worden ten behoeve van de stichting naar redelijkheid in rekening worden gebracht. Het bestuur besluit over het toekennen van een vergoeding aan de beheerder op het moment dat de financiële positie van de stichting dit mogelijk maakt.

bottom of page